Privacy Policy

4 januari 2021

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing

  • gedurende de pilot Care-Riing
  • voor de volgende personen
    • De persoon met dementie die in een verpleeghuis woont. Voor de leesbaarheid noemen we deze persoon ‘de bewoner’.
    • Familielid of mantelzorger die de gesprekken inspreekt, die we gebruiken om een telefoongesprek te simuleren. Voor de leesbaarheid noemen we deze persoon ‘de pilotdeelnemer’

Bedrijfsomschrijving

Care-Riing is een pilot project. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van zowel de persoon met dementie (bewoner), als de familie of mantelzorger (pilotdeelnemer). Dit doen we door een telefoongesprek te simuleren tussen deze personen.

Om Care-Riing te maken hebben we de gegevens nodig van de bewoner en de pilotdeelnemer.
Je kunt bij vragen contact met ons opnemen via info@care-riing.com

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Care-Riing. Deze worden hieronder toegelicht

Het ideale gesprek maken
We simuleren een telefoongesprek. Dan is het belangrijk dat het een fijn gesprek is. We helpen de pilotdeelnemer hierbij door advies te geven over leuke gespreksonderwerpen en antwoorden op (moeiljke) vragen. Hiervoor kan onze eLearning gebruikt worden. Indien nodig is er contact: in een workshop, (telefonische) overleggen of via electronische communicatie-middelen zoals e-mail of whatsapp.

De zinnen en reacties uit het ideale gesprek nemen we op. Zo maken we een verzameling van audiofragmenten, waardoor de bewoner de stem van de pilotdeelnemer hoort in het gesimuleerde telefoongesprek. Contactgegevens en relevante informatie over de bewoner en de pilotdeelnemer, zoals een korte beschrijving, gespreksonderwerpen, worden in een projectomgeving vastgelegd.

Instellen van Care-Riing
We richten de Care-Riing omgeving in. De pilotdeelnemer krijgt een persoonlijk telefoonnummer (het Care-Riing telefoonnummer) die door de bewoner gebruikt wordt. Het gesprek wordt ‘geprogrammeerd’, zodat de juiste audiofragmenten op het juiste moment worden afgespeeld. Dit doen we in ons eigen Content Mangement systeem. We zorgen er ook voor dat het systeem begrijpt wat er wordt gezegd.

Optimaliseren van Care-Riing
Begrijpen wat er wordt gezegd is een belangrijke pijler van Care-Riing. We hebben een bibliotheek van veel voorkomende vragen met verschillende formuleringen, manieren waarop dit gezegd kan worden. Andere formuleringen of vragen worden indien nodig toegevoegd. Care- Riing is nu klaar om gebruikt te worden.

De eerste gesprekken houden we goed in de gaten door gespreksverslagen te analyseren en gesprekken terug te luisteren. Indien nodig doen we aanpassingen om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren.

Gebruik van Care-Riing
In overleg rapporteren we over de kwaliteit van de gesprekken met de pilotdeelnemer. We doen dit door gespreksverslagen te analyseren en gesprekken terug te luisteren. Indien nodig doen we aanpassingen om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren.

Ontvangers gegevens

We maken gebruik van diensten van externe, gerenomeerde bedrijven, die gespecialiseerd zijn in spraaktechnologie. Zo kunnen we de nieuwste technologie gebruiken, waardoor Care-Riing het gesprek goed kan simuleren.

De gegevens die Care-Riing ontvangt en verwerkt worden beheerd/verwerkt door:

Twillio
Als je het Care-Riing nummer belt, gebruik je een dienst van Twillio. Twillio zorgt dat er een telefoonverbinding is en dat de spraak van de bewoner verwerkt kan worden en de bewoner de stem van de pilotdeelnemer hoort, door de vooraf opgenomen geluidsopnames af te spelen. Deze geluidsopnames staan op de Twilio server. De telefoongesprekken kunnen opgenomen worden (optioneel) en staan ook op de Twillio server. Dit doen we om de kwaliteit van Care-Riing te toetsen en te verbeteren.

IBM Watson
De spraak wordt omgezet naar tekst, zodat dit verder verwerkt kan worden. Hiervoor gebruiken de de Speech to Text service van IBM Watson.

Microsoft LUIS
Om te begrijpen wat iemand zegt, moet er betekenis aan de tekst gegeven worden. Dit wordt gedaan door intents te bepalen. Dit zijn zinnen, die dezelfde betekenis hebben. De tekst uit IBM Watson wordt vergeleken met de intents uit LUIS. Het resultaat is een intent met een waarschijnlijkheids score. Intents worden bijgewerkt om een beter resultaat te krijgen. Bijvoorbeeld door specifiek taalgebruik toe te voegen.

Care-Riing server
De applicatie op de Care-Riing server is de spil tussen Twillio, IBM Watson en Microsoft LUIS.
De tekst uit IBM Watson wordt doorgegeven aan LUIS. Om de kwaliteit van de simulatie te verbeteren kan het nodig zijn om de tekst eerst te bewerken. De intent en de score uit LUIS bepalen welk audiofragement Twiliio afspeelt. Alle informatie die nodig is om het telefoongesprek te simuleren en te beheren staan op de Care-Riing server, dit zijn de opgenomen audiofragmenten en de naam van de bewoner of de pilotdeelnemer. Van ieder gesprek wordt de data vastgelegd om een rapportage te maken. Hierin staat onder andere de tekst uit IBM Watson, de bijbehorende intent uit Microsoft LUIS en het afgespeelde
audiofragment.

Content Management Systeem (CMS)
Om het gesimuleerde gesprek te maken gebruiken we een zelf ontwikkeld CMS. Hierin voegen we de opgenomen audiofragment toe, bepalen we de volgorde van de audiofragment en de voorwaarden voor het afspelen van deze fragmenten. Audiofragmenten worden aan intents gekoppeld, zodat er een juist antwoord wordt gegeven op bijvoorbeeld een vraag. Via het CMS is er ook toegang tot de rapportages van een gesprek. Het CMS staat op een persoonlijke computer en sychroniseert (exporteren en importeren) met de Care-Riing server.

Projectomgeving
Documentatie over de pilot worden opgeslagen in de projectomgeving. Hiervoor wordt One-drive van Microsoft gebruikt.

Communicatie middelen
Als communicatiemiddelen gebruiken we algemeen gangbare middelen als e-mail, whatsapp en de telefoon.

Opslag periode

De persoonlijke gegevens worden gedurende de looptijd van de pilot opgeslagen.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Care-Riing of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk ook vergrendeld met een wachtwoord/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Voor de pilot zijn geen beperkingen toegepast vanaf welk telefoontoestel je het persoonlijk Care- Riing telefoonnummer kan bellen. Het telefoonnnumer wordt gedeeld met de afdeling van de bewoner en met de pilotdeelnemer.

Rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens in te zien die bij Care-Riing vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Care-Riing vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Contact